Dakwerken

Voor platte daken plaatsen wij isolatie met daarop een EPDM rubber membraan. Voor puntdaken plaatsen wij isolatie met daarop dakpannen.
Uw plat dak zal 50 jaar later nog even waterdicht zijn als de eerste dag ! 

HET DAK, de vijfde gevel van uw gebouw, verdient alle aandacht. Met vier vooruitstrevende EPDM-rubbersystemen levert Mastersystems u de hoogste beschermingsfactor en spelen we in op de veranderde behoeften op het vlak van kwaliteit en energiebesparend denken.

DE TOEKOMST van uw dak en eigendom veiligstellen doet u samen
met onze dakexperts, die u op een professionele manier adviseren. Graag komen we bij u ter plaatse om na te gaan hoe we uw gebouw op de beste manier kunnen beschermen, zowel voor nieuwbouw als renovatie.

KWALITEIT is het orderwoord. Met IDEBOUW kiest u voor een EPDM-rubber met dampdrukverdelende polyesteronderwapening, kiest u voor 100% helderregenwaterrecuperatie, kiest u voor 100% vuurvrije plaatsing, kiest u voor een dak ontworpen om 50 jaar en langer mee te gaan.

ECOLOGISCH denken is de toekomst. Bij de ontwikkeling van Mastersystems ging onze bijzondere aandacht naar duurzaamheid. Het betekent kiezen voor kwaliteit en efficiëntie, voor ecologie en ef ciëntie. Beide gaan immers meer dan ooit hand in hand.

Alle mogelijke alternatieven worden besproken en afgetoetst aan uw noden, zodat we de beste oplossing vinden.

 


Alle MASTERSYSTEMS-daken zijn ontworpen om 50 jaar mee te gaan.